Utvidet frist for søkere til tolking i offentlig sektor og bachelor i tolking på OsloMet

Tolking i offentlig sektor – bachelor:

Språket Mandarin har utsatt søknadsfrist til 1. september.

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tolking-i-offentlig-sektor-bachelor

Tolking i offentlig sektor (grunnemne)

Følgende språk har utsatt søknadsfrist til 1. september:

 • Aserbajdsjansk
 • Hindi
 • Nordkurdisk
 • Samiske språk
 • Tamil
 • Tigre
 • Thai

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-offentlig-sektor

Meld interesse for autorisasjonsprøven i tolking!

NTF oppfordrer alle interesserte til å melde interesse for autorisasjonsprøven til OsloMet.

Følg lenken for å lese mer om saken:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Autorisasjonsproeve-i-tolking/Stor-interesse-for-autorisasjonsproeven-i-tolking

«OsloMet fikk inn nesten 200 svar på interesseundersøkelsen om nye språk til autorisasjonsprøven i tolking. Hvilke språk som blir aktuelle for autorisasjonsprøven høsten 2018, blir lagt ut her i siste halvdel av august 2018.

Flest (over ti personer i hvert språk) var interessert i autorisasjonsprøven i tolking i berbisk (tarifit), italiensk, nordkurdisk (badini, kurmandsji), oromo og swahili.*

I de andre språkene var det færre enn ti personer i hvert språk som meldte interesse. Dette gjaldt armensk, aserbajdsjansk, burmesisk, estisk, gresk, ibo, japansk, kirundi, kantonesisk, koreansk, nepali, nordsamisk, slovakisk, tagalog, tsjekkisk, tsjetsjensk, uigurisk, ukrainsk, ungarsk, usbekisk og wolof.

Interesse hos potensielle kandidater er bare ett av momentene som blir vurdert når språk velges ut til prøven. OsloMet har som mål å tilby prøven også i språk med få interesserte.

Andre tall:

 • Over 90 % av de interesserte jobber eller har jobbet som tolk
 • Halvparten har utdanning i tolking
 • 1 av 10 har avlagt prøven i et annet språk før

*Av personvernhensyn oppgir vi ikke hvor mange som meldte interesse i hvert enkelt språk.»

Utdanningstilbud i tolking med oppstart januar 2019

NTF videreformidler informasjon fra tolkeutdanningen ved OsloMet om utdanningstilbud i tolking med oppstart januar 2019.

Merk: Søknadsfrist 1. august 2018.

Søknadsweb skal nå være åpnet for registrering av søknader.

Det er nå mulig å søke studieplass til Bacheloren og grunnemnet Tolking i offentlig sektor.
Følgende språk prioriteres for studiestart BA i tolking i offentlig sektor i januar 2019 :

Engelsk
Russisk
Persisk
Mandarin

For informasjon om studiet og opptak og søknad:
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tolking-i-offentlig-sektor-bachelor

Prioriterte språk for grunnemnet Tolking i offentlig sektor med oppstart januar 2019:
Aserbajdsjansk
Bengali
Georgisk
Hindi
Islandsk
Italiensk
Kantonesisk
Lulesamisk
Makedonsk
Nepali
Nordkurdisk
Nordsamisk
Oromo
Sørsamisk
Tagalog
Tamil
Thai
Tibetansk
Tigre
Ukrainsk

For informasjon om studiet, opptak og søknad:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-offentlig-sektor

Søknadsfrist for begge studiene er 1. august 2018.

Med vennlig hilsen

Styret

Bryter språkbarrieren mellom pasient og behandler

En viktig funksjon ved Oslo universitetssykehus er arbeidet Tolketjenesten står for. Totalt 260 tolker bidrar til god kommunikasjon mellom lege og pasient og sikrer pasienttrygghet gjennom profesjonell tolking på 85 forskjellige språk. Hvorfor er tolking på sykehus så viktig og hvilke regler gjelder?

Les mer på ekspertsykehusetbloggen: https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2018/06/13/bryter-sprakbarrieren-mellom-pasient-og-behandler/

Dagens Medisin: «Mangler forståelse for tolkeprofesjonen»

«Det er nå på høy tid at Helsedirektoratet – og helseminister Bent Høie – sørger for at blodbankene blir gjort bevisst på sitt ansvar for tilrettelagt kommunikasjon ved hjelp av tolking – og får opplæring i bruk av tolk.»

Norske blodbanker avviser døve, hørselshemmede og døvblinde som bruker tolk. Dette gjelder også minoritetsspråklige.

Avvisningene – eller «avregistrering av nye givere», som det kalles – skjer utelukkende fordi den potensielle blodgiveren må benytte tolk.

Les mer her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/02/mangler-forstaelse-for-tolkeprofesjonen/

Tolkeutdanning på OsloMet

Tolking i offentlig sektor

Prioriterte språk for oppstart januar 2019:

 • Aserbajdsjansk
 • Bengali
 • Georgisk
 • Hindi
 • Islandsk
 • Italiensk
 • Kantonesisk
 • Lulesamisk
 • Makedonsk
 • Nepali
 • Nordkurdisk
 • Nordsamisk
 • Oromo
 • Sørsamisk
 • Tagalog
 • Tamil
 • Thai
 • Tibetansk
 • Tigre
 • Ukrainsk

Mer info: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-offentlig-sektor

Bachelor i tolking

Følgende språk prioriteres for studiestart BA i tolking i offentlig sektor i januar 2019 :

 • Engelsk
 • Russisk
 • Persisk
 • Mandarin

Mer info: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tolking-i-offentlig-sektor-bachelor

Tospråktesten – OsloMet – storbyuniversitetet ønsker søkere velkommen

NTF deler info etter forespørsel fra OsloMet:
Tospråktesten er  en muntlig prøve i  norsk og et  tolkespråk . Den kan brukes som grunnlag for oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5 eller som opptaksprøve til studiet Tolking i offentlig sektor. Les mer om testen her.
Søknadsfrist: 1. august 2018
Tospråktesten planlegges i oktober/november 2018 for følgende tolkespråk:
 • aserbajdjansk
 • bengali
 • engelsk
 • georgisk
 • hindi
 • islandsk
 • italiensk
 • kantonesisk
 • karen
 • lulesamisk
 • makedonsk
 • mandarin
 • nepali
 • nordkurdisk
 • oromo
 • persisk
 • russisk
 • somali
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tibetansk
 • tigre
 • tigrinja
 • ukrainsk
 • vietnamesisk

Søknadsskjemaet er åpent for disse tolkespråkene på  Tospråktestens hjemmeside ( www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten).

Språk som blir tilbudt på studiet Tolking i offentlig sektor, vil bli prioritert. Testing i de øvrige språkene kan bli utsatt til våren 2019.

Krav til søkerne
Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse –  nivå B2 i Europarådets skala. Kandidatene må også betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven.

Tospråktesten i alle regioner
Vi tilbyr kandidater å ta testen i Oslo, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Tromsø eller Trondheim. I Oslo holdes Tospråktesten i lokalene til OsloMet – storbyuniversitetet. Kandidater som tar testen på de øvrige stedene, møter fram i et lokale der og gjennomfører testen på skjerm via videokonferanse.

Vennlig hilsen

Tospråktesten

HiOA

Følg Tospråktesten på Facebook

Kurs om pensjon for tolker

Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset om pensjon for tolker.

Tid og sted er mandag 14.05.18 kl. 18-20, i undervisningsrom PA113 i P46 på OsloMet.

Tolking er et frilans yrke. Det innebærer at tolker selv må sørge for egne sykeordninger, feriepenger, forsikringer og andre sosiale goder, som ellers ville være dekket av en arbeidsgiver.

Hva med PENSJON? Tolker som frilansere har heller ingen tilknytning til Statens Pensjonskasse. Ansvaret for økonomisk trygghet i fremtiden ligger på våre egne skuldre.

Styret i NTF har invitert pensjonsekspertene Frank Erling Celius og Tor Petter Gulbrandsen til å holde foredrag om pensjon som blir spesielt rettet mot tolker. Tolker som yrkesgruppe kjennetegnes av blandet økonomi, opptjening i forskjellige land, sammensatte arbeidsforhold osv. Ekspertene vil gi en innføring i lovgivning og komme med råd og anbefalinger basert på tolkenes forutsetninger.

Styret har bestemt en egenandel på 100 kr, og at påmeldingen er bindende. Egenandelen går direkte til å dekke honoraret til foredragsholderne.

Påmelding sendes på Vipps til Alexandra Therese Solaas, tlf. 920 61 979.

Tilbud om statsautorisasjonsprøve i tolking på flere nye språk

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo) har i dag kunngjort at de ønsker å tilby statsautorisasjonsprøve i tolking i en rekke språk hvor det ikke har vært tilbud om autorisasjonsprøve tidligere. Norsk tolkeforening ser på dette som svært positivt for offentlige tjenesteytere og minoritetsspråklige med behov for tolking – og for de av våre medlemmer som har ventet lenge på å få dette kvalifiseringstilbudet.

OsloMet skriver om autorisasjonsprøven:

Autorisasjonsprøven i tolking er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking for erfarne tolker. Både språklige og tolketekniske ferdigheter blir vurdert. Hvis du består autorisasjonsprøven, vil du få bevilling som statsautorisert tolk. Det er den øverste kvalifikasjonen en tolk kan ha i Norge. Det kreves svært høy kompetanse både i tolkespråket og norsk for å bestå. Med «svært høy kompetanse» menes et nivå som tilsvarer minst C1 på Europarådets nivåskala for språk

I første omgang vil OsloMet kartlegge interessen blant aktuelle kandidater. Les mer her, og meld din interesse på dette nettskjemaet.

Nytt styre i NTF

Styret har da hatt første styremøte den 2. mai 2018 og styrevervene har blitt fordelt på de respektive styremedlemmene:

Leder: Alexandra Therese Solaas
Nestleder: Urszula Srebrowska
Sekretær: Hanne Gulliksrud
Økonomiansvarlig: Ilse M Dalheim
Vara økonomiansvarlig: Mar Gueye
Informasjonsansvarlig: Karin Henderson
Vara informasjonsansvarlig: Renata Kristensen
Medlemsansvarlig: Dolf Coppes
Vara medlemsansvarlig: Homeira Taheri
Styremedlem med spesialkompetanse: Klaaspeter Kuperus
Vara spesialkompetanse: Marit Holten

Neste styremøte er avtalt mot slutten av måneden.