Opptak av Nasjonal konferanse om tolking i barnevernet 9. november 2018

Tolking i barnevernet: lønner det seg?

Gå til enkelte punkter i programmet for å se opptak av konferansen.

Tid: 9. november 2018           08:30-15:30

Sted: IMDis hovedkontor

Adresse: Tollbugata 20, Oslo

Stortinget har vedtatt barnevernsreformen som gir kommunene større ansvar for barnevernet. Det betyr også ansvar for bestilling av tolketjenester som muliggjør effektivt arbeid med minoritetsspråklige familier. Det finnes en god del misoppfatninger blant offentlige tolkebrukere omkring hva kvalitet i tolkede samtaler er, hvordan kan man være sikker på at kommunikasjonen via tolk fungerer og hvordan får man tak i tjenester av god kvalitet. Konferansen tar for seg myter og realiteter om bruk av tolk og konferansedeltakere får innsikt som gjør dem bedre utrustet til å ta avgjørelser som gjelder organisering av tolkebestilling på.

Målgruppen for konferansen er ledere og ansatte i barnevernet på kommunalt, fylkes- og statlig nivå med ansvar for å utarbeide gode rutiner for bestilling av tolk samt personer som bruker tolk i arbeidet med minoritetsspråklige familier. Andre interesserte er også velkomne, men deltakere fra målgruppen prioriteres i tilfelle plassmangel. Det er plass til 80 deltakere i konferanselokalet.

Foredragsholderne er representanter fra fagfeltet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og bruker- og interesseorganisasjoner.

Program

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Konferansier: Hanne Løfsnes, leder for Tolkeseksjonen, IMDi

Fredag 9. november 2018

08:30 Registrering og kaffe

09:00 Åpning av konferansen.

Nestleder for Norsk tolkeforening, Urszula Srebrowska

Videohilsen fra IMDis direktør, Libe Rieber-Mohn

Avdelingsdirektør fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Tove Bruusgaard

09:10 Snakker vi med hverandre eller forbi hverandre?

Erfaringer med og forventninger til bruk av tolk i institusjonelle samtaler. Skildringer fra begge sider av bordet.

Fagpersonens perspektiv ved Aslaug Skjold Unhjem fra Bjerke barneverntjeneste

(last ned lysbilder 1 Aslaug Unhjem)

Minoritetsspråkliges perspektiv ved Helene Hodneland Sæle, ungdomskonsulent i Norges Døveforbund Ungdom

(last ned lysbilder 2 Helene H. Sæle

 

09:30  Slik gjør vi det nå:

Bruk av tolk i norske barneversninstitusjoner – resultater fra nyeste forskning.

Ved Professor Berit Berg, Institutt for samfunnsforskning ved NTNU.

(last ned lysbilder 3 Berit Berg)

10:15 Er dette virkelig så vanskelig?

Hva slags tolk trenger du? Om viktigheten av presisjon og kvalitet i tolkingen. Hva er god nok tolking i barnevernet?

Ved Hilde Fiva Buzungu, Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

(last ned lysbilder 4 HIlde F Buzungu)

11:00-11:40 Lunsj

11:40 Videohilsen fra direktør i Bufdir, Mari Trommald

11:45 Er dette en tolk?

Offentlige kvalifiseringstiltak for tolker og Nasjonalt Tolkeregister. Hvordan skal man vite om den som kom på oppdrag er faktisk en tolk? Er det en måte å skille mellom gode og dårlige tolker før man bestiller tjenesten?

Ved Maria Wattne, rådgiver, Tospråktesten, ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet,

(last ned lysbilder 5 Maria Wattne) og

Leonardo Doria de Souza, Tolkeseksjonen ved Integrering- og Mangfoldsdirektoratet.

(last ned lysbilder 6 Leonardo D de Souza)

12:05 Er vi så forskjellige?

Hvordan kan kulturbarrieren påvirke barnevernsarbeid. Er det noe hjelp få? Bruken av såkalte «kulturtolker» og «linkarbeidere» i kontakt med minoritetsfamilier.

Av Signe Ylvisaker, førstelektor, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

12:30 Sparer vi oss til fant?

Bruke penger eller spare penger – hva er kostnadseffektive løsninger.

ved Hanne Løfsnes, leder for Tolkeseksjonen, IMDi.

(last ned lysbilder 8 Hanne Løfsnes)

12:45 Tolketjenester – marked eller texas?

Hvordan fungerer tolkemarkedet? Er det for mange eller for få kvalifiserte tolker? Tolketjenester på anbud.

Ved Urszula Srebrowska, nestleder i Norsk tolkeforening, statsautorisert tolk,

og  Kate Berg, medlem av Norsk tolkeforening, statsautorisert tolk.

(last ned lysbilder 9 Urszula Srebrowska og Kate Berg)

13:20 Teknologien: venn eller fiende?

Fjerntolking: fordeler, ulemper og huskeregler.

Ved Jessica Pedersen Belisle Hansen, doktorgradsstipendiat, MultiLing Senter for flerspråklighet, UiO.

(last ned lysbilder 10 Jessica Hansen )

13.50 – 14:05 Kaffepause

14:05 Tolking i barnevernet – Veien videre.

Presentasjon av vellykket organisering av tolketjenester. Tips om løsninger som passer for barneverntjenestene. Rekruttering, bestilling og oppgjør.

14:05 Tolkesentralen ved Signhild Nilsen, enhetsleder drift

(last ned lysbilder 11 Signild Nilsen)

14:20 Prøveprosjekt tolkebestilling for Oslo tingrett og Oslo politidistrikt ved prosjektleder Nina Gulbrandsen, Oslo tingrett

(last ned lysbilder 12 Nina Gudbrandsen )

14:35 PROKUS-prosjektet ved Elizabeth Langeland Gracia og Marina Botsieva, Stovner barneverntjeneste

(last ned lysbilder 13 Elizabeth L Gracia )

15:00 Oppsummerende paneldebatt med spørsmål fra publikum. Hvordan sikre gode tolketjenester i barnevernstjenester?

Bufdir, ved seniorrådgiver Chava Savosnick

NHO Handel og Service, ved fagsjef Jorulf Brøvig Silde

Norsk tolkeforening, ved nestleder Urszula Srebrowska

Stovner barnevernstjeneste, ved Elizabeth Langeland Gracia

15:30 Avslutning

Urszula Srebrowska, nestleder i Norsk tolkeforening