Finn en tolk

Oversikt over kvalifiserte tolker finner du i Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister som eies og drives av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Tolkene i registeret har formelle kvalifikasjoner fra godkjente utdanningsinstitusjoner.

Fem kvalifikasjonskategorier
  • A: De høyest kvalifiserte tolkene med både bachelor og statsautorisasjon
  • B: Svært høyt kvalifiserte tolker med bachelor eller statsautorisasjon og grunnemne (minimum 30 studiepoeng i tolking i offentlig sektor)
  • C: Høyt kvalifiserte tolker med statsautorisasjon
  • D: Godt kvalifiserte tolker med grunnemne (minimum 30 studiepoeng i tolking i offentlig sektor)
  • E: Kvalifiserte tolker med tredagerskurs i tolkens ansvarsområde (TAO) og enten bestått tospråktest eller statsautorisert translatør/fagoversetter

Les mer om kategoriene her.

Nasjonalt tolkeregister som del av rutiner for bruk og bestilling av tolk
Det er  ikke et arbeidstaker-arbeidsgiver forhold mellom tolkene og Nasjonalt tolkeregister. Avtalene må gjøres direkte mellom tolken og oppdragsgiveren. Bruk av registeret bør alltid være en del av rutinene for bruk og bestilling av tolk i virksomheter som har behov for tolk.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og har system- og driftsansvar for registeret. IMDi arbeider for at offentlig sektor skal ta utgangspunkt i Nasjonalt tolkeregister når det er behov for tolk.

Er du tolk?

Du må søke om oppføring i nytt Nasjonalt tolkeregister. Dette gjelder også om du har vært oppført på Tolkeportalen tidligere. Søk her.