Bryter språkbarrieren mellom pasient og behandler

En viktig funksjon ved Oslo universitetssykehus er arbeidet Tolketjenesten står for. Totalt 260 tolker bidrar til god kommunikasjon mellom lege og pasient og sikrer pasienttrygghet gjennom profesjonell tolking på 85 forskjellige språk. Hvorfor er tolking på sykehus så viktig og hvilke regler gjelder?

Les mer på ekspertsykehusetbloggen: https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2018/06/13/bryter-sprakbarrieren-mellom-pasient-og-behandler/

Dagens Medisin: «Mangler forståelse for tolkeprofesjonen»

«Det er nå på høy tid at Helsedirektoratet – og helseminister Bent Høie – sørger for at blodbankene blir gjort bevisst på sitt ansvar for tilrettelagt kommunikasjon ved hjelp av tolking – og får opplæring i bruk av tolk.»

Norske blodbanker avviser døve, hørselshemmede og døvblinde som bruker tolk. Dette gjelder også minoritetsspråklige.

Avvisningene – eller «avregistrering av nye givere», som det kalles – skjer utelukkende fordi den potensielle blodgiveren må benytte tolk.

Les mer her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/02/mangler-forstaelse-for-tolkeprofesjonen/