Nå kan du se opptak av Nasjonal konferanse om tolking i barnevernet 9. november 2018

Opptaket fra konferansen ble nå lagt ut. Du kan gå inn på  konferanseprogrammet her og se på opptaket koblet opp mot hvert innlegg.

Del gjerne med alle du mener trenger å vite mer om tolking i barnevernet eller i offentlig sektor generelt.