Tolker i Europaparlamentet streiker!

Tolker streiker på grunn av utstrakt bruk av fjerntolking i Europaparlamentet.

Dårlig lydkvalitet og tekniske problemer har gjort det umulig å fjerntolke representantenes taler under høringene. Disse uforsvarlige arbeidsforholdene går utover helsen og hørslen til tolkene, og de går dermed ut i streik

Europaparlamentet har reagert på kravene til tolkene sine med å leie inn tolker gjennom eksterne selskaper.

Les mer:

EU Parliament interpreters stage strike.

EU interpreters’ anger over work from home rules translates into strike

Tolkers arbeidsforhold og markedet for tolketjenester – rapportlanseringen

I forrige uke ble rapporten «Tolkers arbeidsforhold og markedet for tolketjenester» lansert hos IMDi. Norsk tolkeforening ble representert ved styreleder Paulina Ślusarczyk, som kommenterte rapporten på vegne av foreninga.

Paulina Ślusarczyk

Rapporten illustrerer mange forhold vi har sagt fra om i flere år. Det mest slående funnet er kanskje det at rundt halvparten av alle tolker helst ikke vil jobbe for private byråer, og det at mange kvalifiserte tolker ikke samarbeider med byråer i det hele tatt.

Rapportforfatterne fant også at mange tolker jobber mindre enn de ønsker og at de ofte opplevde hverdagen sin som stressende og usikker. En av hovedanbefalingene er «(…) at offentlige organer vurderer å etablere egenregi-ordninger for tildeling av tolkeoppdrag direkte til kvalifiserte tolker, fremfor å benytte formidlingsløsninger.» Vi kunne ikke vært mere enige!

Vi håper denne rapporten bidrar til at offentlige etater ser at det beste de kan gjøre for å sikre sine ansatte og brukere tilgang til kvalifisert tolk, er å opprette løsninger for formidling av tolketjenester i egen regi.

Vi takker IMDi for invitasjonen til rapportlanseringa og Proba for grundig arbeid. Rapporten og sammendraget kan leses her.

Tolkeloven

For første gang får Norge en egen lov om offentlige myndigheters ansvar for bruk av tolk. – Nå skal vi endelig få på plass et tydelig regelverk for å ivareta rettssikkerheten til den enkelte og bidra til forsvarlig hjelp og tjenester. God kommunikasjon er en forutsetning for at vi som samfunn skal lykkes med å yte gode og forsvarlige tjenester til alle innbyggerne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Les mer på Regjeringen.no

Autorisasjonsprøven i tolking våren 2021

Autorisasjonsordningen er en offentlig godkjenningsordning for tolker i Norge. Våren 2021 arrangerer OsloMet autorisasjonsprøven i tolking i disse språkene:

 • dari
 • litauisk
 • persisk

Påmelding og betaling

Elektronisk påmelding og betaling er åpen her på nettsida til OsloMet i perioden 15. april – 18. mai.

Hva skal man med tolker?

«Tolking er nødvendig for å sikre lik tilgang til offentlige tjenester i tilfeller der det er en språkbarriere. Manglende tolking eller dårlig kvalitet på tolkingen svekker rettssikkerheten, kan føre til lang saksbehandlingstid, økte kostnader og – i verste fall – være en fare for liv og helse. Det ligger dermed et stort ansvar på den som yter offentlige tjenester, og det fordrer at alle ledd i tjenesteytelsen er profesjonaliserte.» 

Les artikkelen i Khrono

Forfatterne er ansatte ved Tolkeutdanningen ved OsloMet: Susanna Calvert, Maria Abad Colom, Tatjana Radanović Felberg, Randi Havnen, Aurore Gilberte Francine Haugneland Leveque, Anne Birgitta Nilsen, Antra Prane-Sundby, Gry Sagli, Silje Margrete Ohren Strand og Rasa Ziburkute

Tospråktesten 2021

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. OsloMet tilbyr testing tre ganger i året over hele Norge. Tospråktesten er ikke en test i tolkeferdigheter, men avdekker om du har de nødvendige språkferdighetene til å kunne kvalifisere deg videre som tolk.

I juni 2021 gjennomføres Tospråktesten i følgende språk:

 • dinka
 • finsk
 • kantonesisk
 • khmer
 • kurmanji
 • pashto
 • somali
 • sorani
 • tagalog
 • thai
 • tysk
 • vietnamesisk

Søknadsfrist: 1. april 2021

Les mer om Tospråktesten på nettsiden til OsloMet.

Opptak til grunnemnet i Tolking i offentlig sektor

Det er nå mulig å søke opptak til tolkeutdanning med studiestart 2020. I opptaket for våren 2020, kan man søke opptak på følgende språk for grunnemnet (30 studiepoeng):

bengali, bilin, chin, fransk, georgisk, gresk, hindi, hebraisk, islandsk, italiensk, kinyarwanda, kirundi, lingala, makedonsk, nepali, rumensk, samiske språk, swahili, tagalog, tyrkisk, ukrainsk, urdu og vietnamesisk

Søknadsfrist er 1. august 2019.

Informasjon om grunnemnet Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) og lenke til søknad: https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/tolking-offentlig-sektor

Tospråktest i 2019

OsloMet avholder Tospråktesten – en muntlig prøve for
potensielle tolker – i oktober/november 2019.
Språkene er denne gangen bengali, bilin, chin, fransk, georgisk, gresk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, kinyarwanda, kirundi, lingala,
makedonsk, nepali, rumensk, samiske språk, swahili, tagalog, tyrkisk,
ukrainsk, urdu og vietnamesisk.
 
Søknadsfristen er 1. august 2019
 
Tospråktesten
Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, og gjennomført tre dagers kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregister, kategori 5.
Les mer og søk her: https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten
Tospråktesten fungerer også som opptaksprøve til studiet
Tolking i offentlig sektor.