Bli medlem

Dette skjemaet benyttes av tolker med kategori A til D. Søkere med kategori E og søkere uten formelle kvalifikasjoner bruker dette søknadsskjemaet, og tolkestudenter bruker dette søknadsskjemaet.

Søknadsskjema for tolker med kategori A til D

    Ved å trykke "send" under bekrefter du at du er kjent med Norsk tolkeforenings vedtekter og at opplysningene gitt i søknaden er riktige.

    Norsk tolkeforening er kollektivt medlem i SMB Norge. Ved å bli medlem i NTF blir du automatisk innmeldt som medlem i SMB Norge, som innebærer at opplysninger om deg blir delt (navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse og ev. organisasjonsnummer). Du trenger ikke være næringsdrivende for å være medlem.