Bli medlem – tolkestudenter

Dette skjemaet benyttes av tolkestudenter.

Personer som for tiden tar tolkeutdanning (grunnemne eller bachelor i tolking), har rett på studentmedlemskap, jf. § 8 av vedtektene:

«Tolker som ikke har oppnådd kategori A–D i Nasjonalt tolkeregister og som er tatt opp som studenter i grunnemner, kan innvilges studentmedlemskap. Grunnemner er 30 studiepoeng i tolking som kvalifiserer til å være oppført i kategori D i Nasjonalt tolkeregister.

Opptakskrav for studentmedlemskap er dokumentasjon på at studenten er tatt opp som student i grunnemnet og har betalt semesteravgift. Studentmedlemskapet gjelder bare for nye medlemmer. Studentmedlemskapet varer maksimalt i to konsekutive semestre og kan bare benyttes en gang. Etter studentmedlemskapets utløp gjøres det en ny vurdering av medlemskapet etter §8 i NTF’s vedtekter.

Studentmedlemmer betaler halvparten av årskontingenten.»

Norsk tolkeforening er kollektivt medlem i SMB Norge. Ved å bli medlem i NTF blir du automatisk innmeldt som medlem i SMB Norge, som innebærer at opplysninger om deg blir delt (navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse og ev. organisasjonsnummer). Du trenger ikke være næringsdrivende for å være medlem.

Les Personvernerklæringen her før du fyller ut søknadsskjemaet (åpnes i nytt vindu).

Søknadsskjema for tolkestudenter    Ved å trykke "send" under bekrefter du at du er kjent med Norsk tolkeforenings vedtekter og at opplysningene gitt i søknaden er riktige.