Bli medlem (for tolkestudenter)

Dette skjemaet benyttes av tolkestudenter. Tolker med kategori A til D bruker  dette søknadsskjemaet. Personer med kategori E og personer som ikke har formelle tolkekvalifikasjoner, bruker dette søknadsskjemaet.

Personer som for tiden tar tolkeutdanning (grunnemne eller bachelor i tolking), har rett på studentmedlemskap, jf. § 8 av vedtektene: «Tolkestudenter som studerer «Tolking i offentlig sektor» ved offentlig høyskole/universitet kan søke studentmedlemskap i NTF. Opptakskrav for studentmedlemskap er dokumentasjon for at studenten er tatt opp som student og er meldt til eksamen i emnet «tolking i offentlig sektor». Retten til studentmedlemskap opphører etter avlagt eksamen, og studentmedlemskapet vil automatisk gå over til ordinært medlemskap ved bestått eksamen.».

Søknadsskjema for tolkestudenter    Ved å trykke "send" under bekrefter du at du er kjent med Norsk tolkeforenings vedtekter og at opplysningene gitt i søknaden er riktige.

    Norsk tolkeforening er kollektivt medlem i SMB Norge. Ved å bli medlem i NTF blir du automatisk innmeldt som medlem i SMB Norge, som innebærer at opplysninger om deg blir delt (navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse og ev. organisasjonsnummer). Du trenger ikke være næringsdrivende for å være medlem.