Om NTF

Norsk tolkeforening (NTF) er en fag- og interesseorganisasjon for tolker. Foreningen ble stiftet 27. januar 2004 i Oslo.

Leder: Alexandra Therese Solaas
Nestleder: Urszula Srebrowska
Sekretær: Hanne Gulliksrud
Økonomiansvarlig: Ilse M. Dalheim
Vara økonomiansvarlig: Ghazala Naseem
Informasjonsansvarlig: Inga Bērziņa
Vara informasjonsansvarlig: Renata Kristensen
Medlemsansvarlig: Joanna Godlewska
Vara medlemsansvarlig: Simone Ahmed Mohamed
Styremedlem med spesialkompetanse: Kate Berg
Vara spesialkompetanse: Homeira Taheri Bahrami

Formål

NTFs formål (i vedtektenes § 2) er å:

  1. Samle alle tolker som tilfredsstiller foreningens krav, om felles faglige, sosiale og økonomiske interesser
  2. Virke for et høyt faglig og etisk nivå hos medlemmene
  3. Sikre en uavhengig tolkeprofesjon med høy kvalitet i yrkesutøvelsen
  4. Virke for tolkenes generelle anseelse og innflytelse, herunder fremme god tolkeskikk
  5. Utvikle relevante medlemstilbud, og delta i arbeidet med videre- og etterutdanning
  6. Virke for medlemmenes interesser mht. lønns- og arbeidsforhold
  7. Representere medlemmene utad, og drive informasjonsvirksomhet om tolkene og foreningen

 

NTFs vedtekter finner du her.

 

Norsk tolkeforening er medlem av følgende paraplyorganisasjoner:

Critical Link International

International Federation of Translators

The European Legal Interpreters and Translators Association

Frivillighet Norge

 

 

 

Legg igjen en kommentar