Om NTF

Norsk tolkeforening (NTF) er en fag- og interesseorganisasjon for tolker. Foreningen ble stiftet 27. januar 2004 i Oslo.

Det nye styret ble valgt på årsmøte den 13.04.2024.

Styreleder: Paulina Slusarczyk
Nestleder: Mekkati Habte
Økonomiansvarlig: Fatmina Rage
Vara økonomiansvarlig: Kui Zhu
Medlemsansvarlig: Branka Blazevic
Vara medlemsansvarlig: Mohamad Kara Ali
Informasjonsansvarlig: Nedelina Naydenova
Vara informasjonsansvarlig: Svetlana Fjæren Neteland
Sekretær: Nataliya Pavlyuk

Formål

NTFs formål (i vedtektenes § 2) er å:

  1. Samle alle tolker som tilfredsstiller foreningens krav, om felles faglige, sosiale og økonomiske interesser
  2. Virke for et høyt faglig og etisk nivå hos medlemmene
  3. Sikre en uavhengig tolkeprofesjon med høy kvalitet i yrkesutøvelsen
  4. Virke for tolkenes generelle anseelse og innflytelse, herunder fremme god tolkeskikk
  5. Utvikle relevante medlemstilbud, og delta i arbeidet med videre- og etterutdanning
  6. Virke for medlemmenes interesser mht. lønns- og arbeidsforhold
  7. Representere medlemmene utad, og drive informasjonsvirksomhet om tolkene og foreningen
  8. Å skape et kollegialt miljø der tolker kan få støtte og faglig hjelp fra sine kollegaer.
  9. Å være tilgjengelig for tolkestudenter og nye yrkesutøvere som søker kunnskap om yrket, kvalifiseringsmuligheter og gode praksiser

NTFs vedtekter finner du her.

 

Norsk tolkeforening er medlem av følgende paraplyorganisasjoner:

Critical Link International

International Federation of Translators

The European Legal Interpreters and Translators Association

Frivillighet Norge

 

 

Kontakt oss