OsloMet – storbyuniversitetet arrangerer autorisasjonsprøve i ti språk det aldri har vært holdt prøve i før.

Påmelding til autorisasjonsprøven i tolking høsten 2018

OsloMet – storbyuniversitetet arrangerer autorisasjonsprøve i ti språk det aldri har vært holdt prøve i før.

Høsten 2018 arrangerer vi autorisasjonsprøven i tolking i disse språkene:

 • armensk
 • burmesisk
 • nepali
 • nordkurdisk (badini, kurmandsji)
 • oromo
 • slovakisk
 • tagalog
 • tsjekkisk
 • tsjetsjensk
 • ungarsk

Mer info og påmeldingsskjema finner du her:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Autorisasjonsproeve-i-tolking/Paamelding-til-autorisasjonsproeven-i-tolking-hoesten-2018

Utvidet frist for søkere til tolking i offentlig sektor og bachelor i tolking på OsloMet

Tolking i offentlig sektor – bachelor:

Språket Mandarin har utsatt søknadsfrist til 1. september.

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tolking-i-offentlig-sektor-bachelor

Tolking i offentlig sektor (grunnemne)

Følgende språk har utsatt søknadsfrist til 1. september:

 • Aserbajdsjansk
 • Hindi
 • Nordkurdisk
 • Samiske språk
 • Tamil
 • Tigre
 • Thai

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-offentlig-sektor

Meld interesse for autorisasjonsprøven i tolking!

NTF oppfordrer alle interesserte til å melde interesse for autorisasjonsprøven til OsloMet.

Følg lenken for å lese mer om saken:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Autorisasjonsproeve-i-tolking/Stor-interesse-for-autorisasjonsproeven-i-tolking

«OsloMet fikk inn nesten 200 svar på interesseundersøkelsen om nye språk til autorisasjonsprøven i tolking. Hvilke språk som blir aktuelle for autorisasjonsprøven høsten 2018, blir lagt ut her i siste halvdel av august 2018.

Flest (over ti personer i hvert språk) var interessert i autorisasjonsprøven i tolking i berbisk (tarifit), italiensk, nordkurdisk (badini, kurmandsji), oromo og swahili.*

I de andre språkene var det færre enn ti personer i hvert språk som meldte interesse. Dette gjaldt armensk, aserbajdsjansk, burmesisk, estisk, gresk, ibo, japansk, kirundi, kantonesisk, koreansk, nepali, nordsamisk, slovakisk, tagalog, tsjekkisk, tsjetsjensk, uigurisk, ukrainsk, ungarsk, usbekisk og wolof.

Interesse hos potensielle kandidater er bare ett av momentene som blir vurdert når språk velges ut til prøven. OsloMet har som mål å tilby prøven også i språk med få interesserte.

Andre tall:

 • Over 90 % av de interesserte jobber eller har jobbet som tolk
 • Halvparten har utdanning i tolking
 • 1 av 10 har avlagt prøven i et annet språk før

*Av personvernhensyn oppgir vi ikke hvor mange som meldte interesse i hvert enkelt språk.»

Tolkeutdanning på OsloMet

Tolking i offentlig sektor

Prioriterte språk for oppstart januar 2019:

 • Aserbajdsjansk
 • Bengali
 • Georgisk
 • Hindi
 • Islandsk
 • Italiensk
 • Kantonesisk
 • Lulesamisk
 • Makedonsk
 • Nepali
 • Nordkurdisk
 • Nordsamisk
 • Oromo
 • Sørsamisk
 • Tagalog
 • Tamil
 • Thai
 • Tibetansk
 • Tigre
 • Ukrainsk

Mer info: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-offentlig-sektor

Bachelor i tolking

Følgende språk prioriteres for studiestart BA i tolking i offentlig sektor i januar 2019 :

 • Engelsk
 • Russisk
 • Persisk
 • Mandarin

Mer info: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tolking-i-offentlig-sektor-bachelor

Tospråktesten – OsloMet – storbyuniversitetet ønsker søkere velkommen

NTF deler info etter forespørsel fra OsloMet:
Tospråktesten er  en muntlig prøve i  norsk og et  tolkespråk . Den kan brukes som grunnlag for oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5 eller som opptaksprøve til studiet Tolking i offentlig sektor. Les mer om testen her.
Søknadsfrist: 1. august 2018
Tospråktesten planlegges i oktober/november 2018 for følgende tolkespråk:
 • aserbajdjansk
 • bengali
 • engelsk
 • georgisk
 • hindi
 • islandsk
 • italiensk
 • kantonesisk
 • karen
 • lulesamisk
 • makedonsk
 • mandarin
 • nepali
 • nordkurdisk
 • oromo
 • persisk
 • russisk
 • somali
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tibetansk
 • tigre
 • tigrinja
 • ukrainsk
 • vietnamesisk

Søknadsskjemaet er åpent for disse tolkespråkene på  Tospråktestens hjemmeside ( www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten).

Språk som blir tilbudt på studiet Tolking i offentlig sektor, vil bli prioritert. Testing i de øvrige språkene kan bli utsatt til våren 2019.

Krav til søkerne
Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse –  nivå B2 i Europarådets skala. Kandidatene må også betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven.

Tospråktesten i alle regioner
Vi tilbyr kandidater å ta testen i Oslo, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Tromsø eller Trondheim. I Oslo holdes Tospråktesten i lokalene til OsloMet – storbyuniversitetet. Kandidater som tar testen på de øvrige stedene, møter fram i et lokale der og gjennomfører testen på skjerm via videokonferanse.

Vennlig hilsen

Tospråktesten

HiOA

Følg Tospråktesten på Facebook

Tilbud om statsautorisasjonsprøve i tolking på flere nye språk

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo) har i dag kunngjort at de ønsker å tilby statsautorisasjonsprøve i tolking i en rekke språk hvor det ikke har vært tilbud om autorisasjonsprøve tidligere. Norsk tolkeforening ser på dette som svært positivt for offentlige tjenesteytere og minoritetsspråklige med behov for tolking – og for de av våre medlemmer som har ventet lenge på å få dette kvalifiseringstilbudet.

OsloMet skriver om autorisasjonsprøven:

Autorisasjonsprøven i tolking er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking for erfarne tolker. Både språklige og tolketekniske ferdigheter blir vurdert. Hvis du består autorisasjonsprøven, vil du få bevilling som statsautorisert tolk. Det er den øverste kvalifikasjonen en tolk kan ha i Norge. Det kreves svært høy kompetanse både i tolkespråket og norsk for å bestå. Med «svært høy kompetanse» menes et nivå som tilsvarer minst C1 på Europarådets nivåskala for språk

I første omgang vil OsloMet kartlegge interessen blant aktuelle kandidater. Les mer her, og meld din interesse på dette nettskjemaet.