Tospråktesten – OsloMet – storbyuniversitetet ønsker søkere velkommen

NTF deler info etter forespørsel fra OsloMet:
Tospråktesten er  en muntlig prøve i  norsk og et  tolkespråk . Den kan brukes som grunnlag for oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5 eller som opptaksprøve til studiet Tolking i offentlig sektor. Les mer om testen her.
Søknadsfrist: 1. august 2018
Tospråktesten planlegges i oktober/november 2018 for følgende tolkespråk:
 • aserbajdjansk
 • bengali
 • engelsk
 • georgisk
 • hindi
 • islandsk
 • italiensk
 • kantonesisk
 • karen
 • lulesamisk
 • makedonsk
 • mandarin
 • nepali
 • nordkurdisk
 • oromo
 • persisk
 • russisk
 • somali
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tibetansk
 • tigre
 • tigrinja
 • ukrainsk
 • vietnamesisk

Søknadsskjemaet er åpent for disse tolkespråkene på  Tospråktestens hjemmeside ( www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten).

Språk som blir tilbudt på studiet Tolking i offentlig sektor, vil bli prioritert. Testing i de øvrige språkene kan bli utsatt til våren 2019.

Krav til søkerne
Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse –  nivå B2 i Europarådets skala. Kandidatene må også betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven.

Tospråktesten i alle regioner
Vi tilbyr kandidater å ta testen i Oslo, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Tromsø eller Trondheim. I Oslo holdes Tospråktesten i lokalene til OsloMet – storbyuniversitetet. Kandidater som tar testen på de øvrige stedene, møter fram i et lokale der og gjennomfører testen på skjerm via videokonferanse.

Vennlig hilsen

Tospråktesten

HiOA

Følg Tospråktesten på Facebook