OsloMet – storbyuniversitetet arrangerer autorisasjonsprøve i ti språk det aldri har vært holdt prøve i før.

Påmelding til autorisasjonsprøven i tolking høsten 2018

OsloMet – storbyuniversitetet arrangerer autorisasjonsprøve i ti språk det aldri har vært holdt prøve i før.

Høsten 2018 arrangerer vi autorisasjonsprøven i tolking i disse språkene:

  • armensk
  • burmesisk
  • nepali
  • nordkurdisk (badini, kurmandsji)
  • oromo
  • slovakisk
  • tagalog
  • tsjekkisk
  • tsjetsjensk
  • ungarsk

Mer info og påmeldingsskjema finner du her:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Autorisasjonsproeve-i-tolking/Paamelding-til-autorisasjonsproeven-i-tolking-hoesten-2018