Utvidet frist for søkere til tolking i offentlig sektor og bachelor i tolking på OsloMet

Tolking i offentlig sektor – bachelor:

Språket Mandarin har utsatt søknadsfrist til 1. september.

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tolking-i-offentlig-sektor-bachelor

Tolking i offentlig sektor (grunnemne)

Følgende språk har utsatt søknadsfrist til 1. september:

  • Aserbajdsjansk
  • Hindi
  • Nordkurdisk
  • Samiske språk
  • Tamil
  • Tigre
  • Thai

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-offentlig-sektor