Dagens Medisin: «Mangler forståelse for tolkeprofesjonen»

«Det er nå på høy tid at Helsedirektoratet – og helseminister Bent Høie – sørger for at blodbankene blir gjort bevisst på sitt ansvar for tilrettelagt kommunikasjon ved hjelp av tolking – og får opplæring i bruk av tolk.»

Norske blodbanker avviser døve, hørselshemmede og døvblinde som bruker tolk. Dette gjelder også minoritetsspråklige.

Avvisningene – eller «avregistrering av nye givere», som det kalles – skjer utelukkende fordi den potensielle blodgiveren må benytte tolk.

Les mer her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/02/mangler-forstaelse-for-tolkeprofesjonen/