Bryter språkbarrieren mellom pasient og behandler

En viktig funksjon ved Oslo universitetssykehus er arbeidet Tolketjenesten står for. Totalt 260 tolker bidrar til god kommunikasjon mellom lege og pasient og sikrer pasienttrygghet gjennom profesjonell tolking på 85 forskjellige språk. Hvorfor er tolking på sykehus så viktig og hvilke regler gjelder?

Les mer på ekspertsykehusetbloggen: https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2018/06/13/bryter-sprakbarrieren-mellom-pasient-og-behandler/