Tillit mellom barnevernet og minoritetsspråklige familier – konferanseinnlegg

Norsk tolkeforening var med på Nasjonal barnevernskonferanse 2018 for å snakke om hvordan kan bruk av tolk påvirke tilliten mellom barnevernet og minoritetsspråklige familier.