Autorisasjonsprøven i tolking våren 2021

Autorisasjonsordningen er en offentlig godkjenningsordning for tolker i Norge. Våren 2021 arrangerer OsloMet autorisasjonsprøven i tolking i disse språkene:

 • dari
 • litauisk
 • persisk

Påmelding og betaling

Elektronisk påmelding og betaling er åpen her på nettsida til OsloMet i perioden 15. april – 18. mai.

Hva skal man med tolker?

«Tolking er nødvendig for å sikre lik tilgang til offentlige tjenester i tilfeller der det er en språkbarriere. Manglende tolking eller dårlig kvalitet på tolkingen svekker rettssikkerheten, kan føre til lang saksbehandlingstid, økte kostnader og – i verste fall – være en fare for liv og helse. Det ligger dermed et stort ansvar på den som yter offentlige tjenester, og det fordrer at alle ledd i tjenesteytelsen er profesjonaliserte.» 

Les artikkelen i Khrono

Forfatterne er ansatte ved Tolkeutdanningen ved OsloMet: Susanna Calvert, Maria Abad Colom, Tatjana Radanović Felberg, Randi Havnen, Aurore Gilberte Francine Haugneland Leveque, Anne Birgitta Nilsen, Antra Prane-Sundby, Gry Sagli, Silje Margrete Ohren Strand og Rasa Ziburkute

Tospråktesten 2021

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. OsloMet tilbyr testing tre ganger i året over hele Norge. Tospråktesten er ikke en test i tolkeferdigheter, men avdekker om du har de nødvendige språkferdighetene til å kunne kvalifisere deg videre som tolk.

I juni 2021 gjennomføres Tospråktesten i følgende språk:

 • dinka
 • finsk
 • kantonesisk
 • khmer
 • kurmanji
 • pashto
 • somali
 • sorani
 • tagalog
 • thai
 • tysk
 • vietnamesisk

Søknadsfrist: 1. april 2021

Les mer om Tospråktesten på nettsiden til OsloMet.