Autorisasjonsprøven i tolking våren 2021

Autorisasjonsordningen er en offentlig godkjenningsordning for tolker i Norge. Våren 2021 arrangerer OsloMet autorisasjonsprøven i tolking i disse språkene:

  • dari
  • litauisk
  • persisk

Påmelding og betaling

Elektronisk påmelding og betaling er åpen her på nettsida til OsloMet i perioden 15. april – 18. mai.