Tospråktesten 2021

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. OsloMet tilbyr testing tre ganger i året over hele Norge. Tospråktesten er ikke en test i tolkeferdigheter, men avdekker om du har de nødvendige språkferdighetene til å kunne kvalifisere deg videre som tolk.

I juni 2021 gjennomføres Tospråktesten i følgende språk:

 • dinka
 • finsk
 • kantonesisk
 • khmer
 • kurmanji
 • pashto
 • somali
 • sorani
 • tagalog
 • thai
 • tysk
 • vietnamesisk

Søknadsfrist: 1. april 2021

Les mer om Tospråktesten på nettsiden til OsloMet.