Tospråktest i 2019

OsloMet avholder Tospråktesten – en muntlig prøve for
potensielle tolker – i oktober/november 2019.
Språkene er denne gangen bengali, bilin, chin, fransk, georgisk, gresk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, kinyarwanda, kirundi, lingala,
makedonsk, nepali, rumensk, samiske språk, swahili, tagalog, tyrkisk,
ukrainsk, urdu og vietnamesisk.
 
Søknadsfristen er 1. august 2019
 
Tospråktesten
Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, og gjennomført tre dagers kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregister, kategori 5.
Les mer og søk her: https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten
Tospråktesten fungerer også som opptaksprøve til studiet
Tolking i offentlig sektor.