Tolkemonitor LOV 2022

Målet med Tolkemonitor LOV-rapportene, utarbeidet av IMDi, er å se hvordan tolkelovens bestemmelser følges, og hvordan dette endrer seg over tid. I denne rapporten, som er den første av sitt slag, analyseres hvordan fem deler av den nye tolkeloven ble fulgt i året 2022.

Tolkeloven trådde i kraft 1. januar 2022 og denne Tolkemonitor LOV-rapporten er den første. Det ble utarbeidet et tilsvarende rapport for 2021, som fungerer, ifølge IMDi, som en nullpunktsmåling for Tolkemonitor LOV.

Lenke til Tolkemonitor LOV 2022 (PDF)

Faktaark: Offentlige organers behov for tolking 2022 (PDF).

Kilde: IMDi.no