Fjerntolking – Høgskolen på Vestlandet / Høst 2024

Høgskulen på Vestlandet tar opp nye studenter til emnet Fjerntolking i høstsemesteret 2024.

De prioriterte språkene er

  • arabisk
  • bulgarsk
  • dari
  • mandarin
  • norsk tegnspråk
  • persisk
  • polsk
  • russisk
  • somali
  • ukrainsk

Emnet er samlings- og nettbasert.

Opptakskravet er 30 studiepoeng i tolking i offentlig sektor (altså grunnemnet i tolking). Søknadsfristen er 15. april.

Vi oppfordrer tolker som ikke ennå har tatt dette emnet til å søke!

Fjerntolking er en stor del av tolkenes hverdag, og det er vesentlig å ha god kunnskap om hvordan denne tolkeformen kan gjennomføres på best mulig måte.

Mer informasjon om emnet og søknadsprosessen finner du her: Fjerntolking – Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)