Bli medlem

Velkommen som medlem!

NTF er en interesseorganisasjon for kvalifiserte tolker. Alle kvalifiserte tolker kan søke medlemskap.

Som medlem av NTF får du ta del i et faglig fellesskap, være med på utviklingen av tolkeprofesjonen og ta del i bedring av tolkenes vilkår. Som medlem vil du dra fordel av de av NTFs medlemstilbud du er interessert i, og om du har ønsker om eventuelle nye medlemstilbud vil din stemme bli hørt.

Søknaden behandles normalt av NTFs opptakskomité (OK). Klageinstans for OKs vedtak er styret.

Oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategoriene 1 til 3 gir umiddelbar rett til medlemskap i NTF, under forutsetning av at de andre kravene til medlemskap jfr. NTFs vedtekter, er oppfylt.

Tolker som er oppført i Nasjonalt tolkeregister i kategori 4 eller 5 eller ikke er oppført i Nasjonalt tolkeregister, kan også søke medlemskap. Vilkårene er i så fall følgende:

  1. Translatøreksamen eller hovedfag i tolkespråket eller bestått ToSpot-test, eventuelt i kombinasjon med annen relevant kompetanse i språk der det ikke er mulighet for formalisering av tolkekompetansen, og
  2. Tolkepraksis på minst 600 timer, hvorav 400 ved direkte kontakt mellom tolk og tolkebruker.

Søkere som ikke tilfredsstiller kriteriene ovenfor, f.eks. i språk der praksiskravet er urimelig på grunn av lav etterspørsel, kan bli medlemmer etter individuell vurdering.

Søknadsskjema – for tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister i kategoriene 1 – 3

Gå til elektronisk SØKNADSSKJEMA

 

Søknadsskjema – andre tilfeller

Søknadsskjema for andre tilfeller

Send din utfylte søknad per post eller skannet som vedlegg til e-post til:

medlem@tolkeforeningen.no