Hvor sender du kravet / faktura for utførte tolketjenester?

Om du er tolk og har et foretak – du må sende faktura (se lenken nedenfor)

Om du er tolk og skal motta honorar (frilanser) – må du sende inn kravet på DFØ Betal meg løsningen. Du kan både benytte nettsiden eller DFØ – appen til dette.

Lenke: Tolk i retten (rettsmøter, advokat-klient konferanser, etc)