Årsmøte i Norsk tolkeforening

22. april 2017 avholdes årets årsmøte i Norsk tolkeforening.

Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46 (P46), rom PA110.

Link med kart og veibeskrivelse: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser/Pilestredet-46-P46

Alle som ønsker å delta, bes om å melde seg på til medlem@tolkeforeningen.no innen 19. april 2017.

De som ikke kan delta men vil allikevel benytte seg av stemmeretten sin, kan velge hvordan de gir sin fullmakt: de kan enten sende sine fullmakter til styret@tolkeforeningen.no innen 19. april 2017 eller gi fullmakt i papirform til medlemmet de betror din stemmerett til. Fullmaktshaver registrerer fullmakten ved registrering til årsmøtet.

Forhåndsstemmer må sendes til styret@tolkeforeningen.no innen 19. april 2017.

For å ha stemmerett ved årsmøtet, må du ha betalt kontingent for 2017.

Vel møtt!