Samarbeid

Oversetterforum

I 2006 etablerte NTF Oversetterforumet i samarbeid med andre foreninger. Dette skal være et kontaktforum for samarbeid der det er naturlig, samt når foreningene har sammenfallende interesser og kan få til løsninger i fellesskap.

De øvrige foreningene i Oversetterforumet er:

STF – Statsautoriserte translatørers forening

STF organiserer de som har bestått translatøreksamen og fått bevilling som statsautorisert translatør fra Kunnskapsdepartementet. Translatøreksamen er landets høyeste kvalifikasjon for skriftlig oversettelse til/fra norsk. Eksamen består av oversettelsesprøver av allmenn, økonomisk-administrativ, juridisk og teknisk tekst. Translatøren er bemyndiget til å bekrefte oversettelser som riktige med eget, beskyttet stempel.

NFF – Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

NFF er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom forhandlinger om avtaler med offentlige og private institusjoner om vilkår for utgivelse og bruk av faglitteratur, om vederlagsordninger m.v. NFF arbeider også for å fremme god faglitteratur og å styrke norsk skriftspråk, noe som blir stadig viktigere i et samfunn bygd på høye krav til kunnskap.

NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening

NAViO er åpen for alle som driver med audiovisuell oversettelse. Foreningens formål er å samle oversettere som arbeider innen audiovisuelle medier, ivareta medlemmenes økonomiske interesser, fremme medlemmenes faglige utvikling og sosiale utveksling, arbeide for anerkjennelse av tekstere som faggruppe og gjøre synlig den kulturelle betydningen av arbeidet som oversettere innen audiovisuelle medier utfører.

NO – Norsk oversetterforening

Foreningen har til formål å samle norske skjønnlitterære oversettere, arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser, ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser, og så langt som mulig bistå enkeltmedlemmer. Foreningen legger derfor stor vekt på å bringe medlemmene sammen slik at de kan oppleve sin tilhørighet i en faggruppe, få styrket sin identitet som oversetter, samt å gi og få faglige impulser.

Tolkeforbundet

Forening for tegnspråkstolker.

I tillegg til organisasjonene ovenfor, finnes det én forening til som jobber med tolking: