Om NTF

Norsk tolkeforening (NTF) er en interesseorganisasjon for tolker i Norge. NTF ble stiftet 27. januar 2004 i Oslo. NTFs formål er:
  • Å samle alle tolker som tilfredsstiller NTFs faglige krav og ivareta felles faglige interesser;
  • Virke for et høyt faglig og etisk nivå hos medlemmene;
  • Sikre en uavhengig tolkeprofesjon med høy kvalitet i yrkesutøvelsen;
  • Utvikle relevante medlemstilbud og delta i arbeidet med videre- og etterutdanning;
  • Virke for medlemmenes interesser mht. lønns- og arbeidsforhold;
  • Drive informasjonsvirksomhet om tolking, tolker og NTF, samt delta på de arenaer og i de deler av det offentlige rom der tolkepraksis og tolkebruk utformes.

Sametingets plenumssal. Tolkekabinene skimtes i bakgrunnen. Foto: Sametinget

Fjerntolking ved Tolkesentralen ved Oslo Universitetssykehus. Foto: Elisabeth Johansen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet