Velkommen til Norsk tolkeforening!

Norsk tolkeforening (NTF) er en interesseorganisasjon for profesjonelle tolker i Norge.

Samle

NTF skal samle alle tolker som tilfredsstiller NTFs faglige krav i henhold til vedtektene

Ivareta

NTF skal ivareta felles faglige og økonomiske interesser

Fremme

NTF skal fremme et høyt faglig og etisk nivå i tolkeyrket

Stimulere

NTF skal stimulere til faglig videreutvikling gjennom faglige og sosiale tiltak.