Medienes bruk av ukvalifiserte «tolker» i intervjuer med sårbare personer

Norsk tolkeforening (NTF) vil rette oppmerksomheten mot tolking i kjølvannet av NRKs Brennpunkt-dokumentar om mennesker fra rom-folket i Bergensområdet og det påfølgende mediefokuset på disse menneskene. NTF har merket seg at en rekke minoritetsspråklige blir intervjuet av journalister ved hjelp av ukvalifiserte «tolker», og vil i den forbindelse be mediene unngå å bruke benevnelsen «tolk» på […]

Les mer

Årsmøte i Norsk tolkeforening

22. april 2017 avholdes årets årsmøte i Norsk tolkeforening. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46 (P46), rom PA110. Link med kart og veibeskrivelse: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser/Pilestredet-46-P46 Alle som ønsker å delta, bes om å melde seg på til medlem@tolkeforeningen.no innen 19. april 2017. De som ikke kan delta men vil allikevel benytte […]

Les mer

HiOA ønsker søkere velkommen til Tospråktesten i mai 2017

Til videresending og -formidling: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker søkere velkommen til Tospråktesten i mai 2017. I mai 2017 planlegger HiOA testing i seks tolkespråk. Søknadssfrist: 5. april 2017. bengali makedonsk nordsamisk panjabi (urdu) portugisisk vietnamesisk Påmeldingsskjema og mer informasjon ligger på Tospråktestens nettside: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten. Søkere med andre tolkespråk kan registrere sin interesse. De vil da få beskjed når HiOA planlegger Tospråktesten i […]

Les mer

Norsk tolkeforening om åpne markedsplasser

Til medlemmer i Norsk Tolkeforening Oslo, 20.02.17 Norsk Tolkeforening om åpne markedsplasser Norsk tolkeforening (NTF) ser det som nødvendig å oppklare og presisere foreningens syn på kommersielle aktører på tolkemarkedet. Bakgrunnen for denne presiseringen er at mange av våre medlemmer i disse dager får henvendelser fra teknologileverandører som utvikler og tester ut «åpne markedsplasser» der […]

Les mer